طرح بهره مندی اهالی ساکن طالقان از نعمت گاز موضوع مورد نظر و یکی از نگرانی های مهم مسئولین این ناحیه از کشور  از دیرباز بوده است و این موضوع چه ازطرف مسئولین و چه از طریق ساکنان منطقه و یا طالقانیهای ساکن در شهرها و بخش های دیگر کشور که به نوعی دارای تعلق […]

طرح بهره مندی اهالی ساکن طالقان از نعمت گاز موضوع مورد نظر و یکی از نگرانی های مهم مسئولین این ناحیه از کشور  از دیرباز بوده است و این موضوع چه ازطرف مسئولین و چه از طریق ساکنان منطقه و یا طالقانیهای ساکن در شهرها و بخش های دیگر کشور که به نوعی دارای تعلق خاطر به وطن خویش بوده اند در سالهای متمادی و گذشته ای دور پیگیری شده است و حاصل این تلاش ها به آنجا رسید که در سالهای پیش از شکل گیری  استان البرز ( در زمانی که طالقان به صورت بخشی از شهرستان ساوجبلاغ  در استان تهران بود ) ناحیه 3 اداره گازرسانی تهران به صورت اصولی موافقت خود را با گاز رسانی به بخش طالقان اعلام نمود  پس از آن و با ادامه تلاش ها و پیگیری های افراد مذکور و پس از شکل گیری استان البرز و نیز شکل گیری شهرستان مستقل طالقان در استان البرز، متولیان امر گازرسانی نیز با انگیزه و نیروی بیشتر به این موضوع توجه نموده و پروژه گازرسانی به بخش مرکزی شهرستان به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و فاز اول آن شامل انتقال گاز از لوله اصلی انتقال گاز در محدوده آبیک به سمت شهرستان با انجام عملیات عمرانی مربوطه ( شامل عملیات خاکی و نصب لوله اصلی انتقال گاز به قطر 12 اینچ ) آغاز گردیده و ادامه دارد و به موازات آن اداره گاز استان البرز نیز جهت احداث شبکه توزیع شروع به فعالیت و در مرحله اول اقدام به بررسی موضوع در جلسات مشترک با مسئولین شهرستان و تعیین محدوده مناسب جهت گاز رسانی در فـاز اول و بـا مشخص شدن این فضا در مرحله بعدی شروع به تهیه نقشه های بهنگام 2000/1 منطقه مورد نظر نموده است که در این راستا شهرداری طالقان نیز جهت کمک به تحقق این آرزوی دیرینه اقدام به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور دورسنج برای تهیه نقشه توپوگرافی بهنگام نموده که در حال حاضر در مراحل پایانی بوده و امید است با تهیه این نقشه ها و تحویل آن به شهرداری، این شهرداری نیز نسبت به ارائه آنها به مسئولین مرتبط به گازرسانی اقدام نمایـد تا انشاء الله بـزودی شاهد شروع عملیات اجرایی احداث شبکه های توزیع گاز مصرفی در منطقه باشیم .