عملیات آماده سازی (غلطک کوبی) بلوار آیت الله طالقانی در محدوده پردسر جهت تکمیل زیرسازی و آسفالت مسیر توسط واحد عمران شهرداری

عملیات آماده سازی (غلطک کوبی) بلوار آیت الله طالقانی در محدوده پردسر جهت تکمیل زیرسازی و آسفالت مسیر توسط واحد عمران شهرداری