عملیات احداث دیوار حائل در حاشیه رودخانه محله خسبان با تلاش واحد عمرانشهرداری طالقان در حال انجام می باشد

عملیات احداث دیوار حائل در حاشیه رودخانه محله خسبان با تلاش واحد عمرانشهرداری طالقان در حال انجام می باشد