عملیات جدول گذاری، همسان سازی و ساماندهی پل قدیمی محله گلینک و حاشیه این پل با تلاش واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد

عملیات جدول گذاری، همسان سازی و ساماندهی پل قدیمی محله گلینک و حاشیه این پل با تلاش واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد