عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه سرلشکر فلاحی در خیابان کولا راه محله کولج با تلاش واحد عمران شهرداری انجام شد

عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه سرلشکر فلاحی در خیابان کولا راه محله کولج با تلاش واحد عمران شهرداری انجام شد