عملیات نشا و کاشت گل در میدان جلال آل احمد توسط نیروهای فضای سبز شهرداری طالقان انجام شد

عملیات نشا و کاشت گل در میدان جلال آل احمد توسط نیروهای فضای سبز شهرداری طالقان انجام شد