فضاسازی سطح شهرطالقان با نصب بنر و تزیین میادین به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر

فضاسازی سطح شهرطالقان با نصب بنر و تزیین میادین به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر