همانگونه که از نام واحد نقلیه و خدمات موتوری پیداست محور فعالیت این واحد در ابعاد مختلفی می باشد که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات خود، خدمات با کیفیت و مطلوبی را به شهروندان ارائه می نماید و از این رو واحد خدمات موتوری شهرداری طالقان به عنوان یک قلب تپنده می باشد […]

همانگونه که از نام واحد نقلیه و خدمات موتوری پیداست محور فعالیت این واحد در ابعاد مختلفی می باشد که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات خود، خدمات با کیفیت و مطلوبی را به شهروندان ارائه می نماید و از این رو واحد خدمات موتوری شهرداری طالقان به عنوان یک قلب تپنده می باشد که پشتوانه ای قوی برای فعالیتهای عمرانی ،خدماتی ،خدمات شهری،روابط عمومی،فضای سبز، آتش نشانی و … گردیده است و به واسطه ماشین آلاتی که در اختیار دارد در زمینه های مختلف (موتوری سبک و سنگین و نقلیه ) فعالیت دارد بطوری که همانند بازویی برای کلیه واحد های شهرداری در انجام کارهای روزمره نقش مهمی را ایفاء می نماید.

آقای علی معصومی نژاد بعنوان مسئول این واحد در مصاحبه با روابط عمومی شهرداری طالقان از بهسازی تمامی خودروهای این شهرداری خبر داد و گفت: تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری و آتش نشانی به روز انجام می شود.

مسئول واحد نقلیه و خدمات موتوری شهرداری طالقان تصریح کرد : هرچه خدمات شهرداری به شهروندان افزایش یابد قطعاً فعالیت این واحد بیشتر احساس خواهد شد.

ما در این واحد فعالیت های مختلفی را در راستای خدمت رسانی به شهروندان انجام می دهیم و با توجه به رویکرد شهردار محترم طالقان که خدمتگزاری به شهروندان را سرمشق کارما قرار داده اند این واحد نیز تمام تلاش خود را در این راستا انجام می دهد و همچنین تعامل خوبی با ادارات شهرستان و نهاد های مختلف بواسطه فعالیت های عمرانی داریم.