با توجه به توریستی بودن منطقه طالقان و افزایش روزافزون سفرها به منطقه و با عنایت به رشد جمعیت و تردد وسائل نقلیه در شهر ، این پروژه به منظور بهبود عبور و مرور شهروندان و گردشگران در شهر ، توسط شهرداری طالقان اجرا گردید. این پروژه به طول  400 متر حد فاصل دوراهی خسبان […]

با توجه به توریستی بودن منطقه طالقان و افزایش روزافزون سفرها به منطقه و با عنایت به رشد جمعیت و تردد وسائل نقلیه در شهر ، این پروژه به منظور بهبود عبور و مرور شهروندان و گردشگران در شهر ، توسط شهرداری طالقان اجرا گردید. این پروژه به طول  400 متر حد فاصل دوراهی خسبان تا پردسر در حال اجرا می باشد. مرحله ابتدایی اجرای این پروژه جمع آوری جداول فرسوده بتنی بوده است.

عرض رفیوژ وسط بلوار از دوراهی خسبان به سمت پردسر از 3 متر به یک متر با جداول سنگی گوهره کاهش یافت . با اجرای این پروژه یک متر به عرض سواره رو هر باند مسیر رفت و برگشت اضافه می گردد که کمک خوبی به رفت و آمد در شهر می نماید. همچنین حجم عملیات خاکبرداری رفیوژ وسط بلوار تقریباً 960 متر مکعب بوده که توسط ماشین آلات راهسازی انجام گردید.