به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این مراسم مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر، گزارشی از عملکرد یکساله آتش نشانی ارائه نمود و سپس مهندس جهانی با تبریک روز آتش نشان از زحمات آنان و همچنین از مدیریت شهردار طالقان و اعضای شورای شهر در این حوزه  تشکر و قدر دانی بعمل آورد . در […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این مراسم مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر، گزارشی از عملکرد یکساله آتش نشانی ارائه نمود و سپس مهندس جهانی با تبریک روز آتش نشان از زحمات آنان و همچنین از مدیریت شهردار طالقان و اعضای شورای شهر در این حوزه  تشکر و قدر دانی بعمل آورد .

در ادامه مهندس قاسمپور ضمن قدر دانی از حضور مسئولین شهرستان در این مراسم اظهار داشت: جنس خدمات همکاران آتش نشانی از جنس ایثارگری است و من از جانفشانی این عزیزان با وجود تمام کاستیها و کمبود ها صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم سال کم حادثه ای داشته باشیم.

دکتر نادر صادقیان عضو شورای اسلامی شهر در مراسم گرامیداشت آتش نشانان به نمایندگی از شورای شهر از زحمات شبانه روزی آتش نشانان و همچنین از تلاش بی وقفه مهندس قاسمپور تشکر و قدردانی نمود.

در پایان این مراسم از آتش نشانان شهرستان تجلیل بعمل آمد.