با حضور دکتر حسینی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری البرز، مهندس کوه فلاح معاون بازرسی استانداری و دکتر لطفی شهردار طالقان، حکم مسئول بازرسی شهرداری طالقان به مهندس سجاد سلیمانی ابلاغ گردید.

با حضور دکتر حسینی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری البرز، مهندس کوه فلاح معاون بازرسی استانداری و دکتر لطفی شهردار طالقان، حکم مسئول بازرسی شهرداری طالقان به مهندس سجاد سلیمانی ابلاغ گردید.