مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت برگزاری دومین دوره مسابقات قوی ترین مردان شهرستان طالقان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین (ع)

مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت برگزاری دومین دوره مسابقات قوی ترین مردان شهرستان طالقان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین (ع)