به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور فرماندار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مدیران شهرستان طالقان آئین تکریم مهندس قاسمپور (شهردار سابق) و معارفه دکتر لطفی شهردار منتخب شورای دوره ششم در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این مراسم فرماندار طالقان حکم انتصاب دکتر لطفی به عنوان شهردار شهر طالقان […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور فرماندار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مدیران شهرستان طالقان آئین تکریم مهندس قاسمپور (شهردار سابق) و معارفه دکتر لطفی شهردار منتخب شورای دوره ششم در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم فرماندار طالقان حکم انتصاب دکتر لطفی به عنوان شهردار شهر طالقان که از سوی دکتر شهبازی استاندار البرز صادر شد را قرائت نمود و در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر از زحمات مهندس قاسمپور در زمان تصدی شهرداری طالقان تقدیر و تشکر نموده و برای دکتر لطفی در سمت شهردار طالقان آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.