به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار طالقان طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه مهندس اکبریان در سمت مسئول واحد شهرسازی، مهندس اسدیان از کارمندان با سابقه شهرداری را به عنوان سرپرست واحد شهرسازی شهرداری طالقان منصوب نمود . برای جناب مهندس اکبریان که به شهرداری گلسار  مامور گردیده از […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار طالقان طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه مهندس اکبریان در سمت مسئول واحد شهرسازی، مهندس اسدیان از کارمندان با سابقه شهرداری را به عنوان سرپرست واحد شهرسازی شهرداری طالقان منصوب نمود .

برای جناب مهندس اکبریان که به شهرداری گلسار  مامور گردیده از خداوند متعال آرزوی توفیق و موفقیت در راستای خدمت به مردم را خواستاریم.