به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در راستای زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای دفاع مقدس، همچنین تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان گلگون کفن ایران اسلامی و در ادامه مراحل پایانی فاز اول نامگذاری و نصب تابلوی کوچه ها و معابر شهر طالقان، تعدادی دیگر از اسامی مقدس شهدا ( شهید نورالدین شمس ، شهیده […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در راستای زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای دفاع مقدس، همچنین تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان گلگون کفن ایران اسلامی و در ادامه مراحل پایانی فاز اول نامگذاری و نصب تابلوی کوچه ها و معابر شهر طالقان، تعدادی دیگر از اسامی مقدس شهدا ( شهید نورالدین شمس ، شهیده زهرا قلی پور اردکانی، شهید احمد قلی پور اردکانی، شهید ابوالحسن شاملو) و سایر اسامی مصوب در شورای نامگذاری در مکانهای مورد نظر نصب گردید.

از عموم شهروندان گرانقدر ساکن در محله های مختلف شهر تقاضا مینماید هر گونه پیشنهادات و یا انتقادات در خصوص معابر مبنی بر نبود تابلو و یا نام معبر را طی تماس با سامانه ۱۳۷ و یاشماره ۴۴۷۲۲۲۰۰ یا با ارسال موضوع به مدیران کانال شهربانان مطرح نمایید.