به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان این جلسه با حضور دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم مقیمی رئیس شورا، مهندس حامد صادقیان از اعضای شورا، دکتر جمالپور عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات کاهش ریسک سوانح طبیعی دانشگاه کرج، دکتر ثابت رئیس دانشکده فنی و مهندسی، دکتر گنجی معاونت توسعه مدیریت […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان این جلسه با حضور دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم مقیمی رئیس شورا، مهندس حامد صادقیان از اعضای شورا، دکتر جمالپور عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات کاهش ریسک سوانح طبیعی دانشگاه کرج، دکتر ثابت رئیس دانشکده فنی و مهندسی، دکتر گنجی معاونت توسعه مدیریت منابع، دکتر کریمی معاونت آموزشی و مهارتی و سایر معاونین در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار گردید.

در این نشست بر همکاریهای دو جانبه و انعقاد تفاهم نامه برای استفاده از ظرفیت ها و قابلیتهای موجود فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری با بهره گیری از فناوری و نو آوری در راستای افزایش خدمات رسانی به مردم جهت رفع مشکلات و موانع شهری به صورت علمی و پژوهشی تاکید و تبادل نظر گردید.