به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان عملیات نصب  تابلوی نام  به همراه پایه  در تعدادی از معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد  توسط شهرداری طالقان  انجام شد. ?لازم به ذکر است کلیه کوچه ها و معابر محلات شهر با اولویت اسامی شهدا به همراه تصاویر گرانقدرشان همچنین اسامی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان عملیات نصب  تابلوی نام  به همراه پایه  در تعدادی از معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد  توسط شهرداری طالقان  انجام شد.

?لازم به ذکر است کلیه کوچه ها و معابر محلات شهر با اولویت اسامی شهدا به همراه تصاویر گرانقدرشان همچنین اسامی بومی و محلی متناسب با هر کوچه که توسط  هیات امنای مساجد و متخصصین امر،پیشنهاد شده؛ پس از  اخذ مصوبه شورای نامگذاری، جانمایی چاپ و نصب می گردد.

? ادامه عملیات چاپ و نصب تابلوهای معابر محله های شهر با لحاظ شدن اولویت ها و زمان بندی انجام خواهد پذیرفت .