مرحله دوم  نصب  تابلوهای  نام  به همراه پایه  در تعدادی دیگر از معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد  توسط شهرداری طالقان انجام پذیرفت.   ? ادامه عملیات چاپ و نصب تابلوهای معابر محله های شهر با لحاظ شدن اولویت ها و زمان بندی انجام خواهد پذیرفت . ” روابط عمومی شهرداری و […]

 مرحله دوم  نصب  تابلوهای  نام  به همراه پایه  در تعدادی دیگر از معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد  توسط شهرداری طالقان انجام پذیرفت.  

? ادامه عملیات چاپ و نصب تابلوهای معابر محله های شهر با لحاظ شدن اولویت ها و زمان بندی انجام خواهد پذیرفت .

” روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر  طالقان “