به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان هفتمین جلسه کارشناسی تعیین شبکه معابر و گذر بندی شهر طالقان در دوره پنجم مدیریت شهری برگزار شد .  بر پایه این گزارش در این جلسه دیدگاه ها مطالبات و مکاتبات شهروندان شهرک ، حسنجون ، جزن ، جزینان ، خسبان ، گلینک و […]

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان هفتمین جلسه کارشناسی تعیین شبکه معابر و گذر بندی شهر طالقان در دوره پنجم مدیریت شهری برگزار شد . 

بر پایه این گزارش در این جلسه دیدگاه ها مطالبات و مکاتبات شهروندان شهرک ، حسنجون ، جزن ، جزینان ، خسبان ، گلینک و کولج و مجموع استدلالهای اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طالقان و مسئولان استانی و شرکت مشاور طراح و بررسی سند و تصمیمات معینی اتخاذ گردید .

این گزارش یاد آور شد که تاکید مدیریت شهری بر حفظ مدیریت باغشهری ، دفاع معقول و متوازن از حقوق مالکیتی شهروندان و در عین حال طراحی شبکه معابر اصلی کارآمد و مطلوب بوده است .

 گفتنی است این جلسات در طول هفته های آتی ، به عنوان مهم ترین ماموریت سال 97 مدیریت شهری ، در خصوص تعیین کاربری ها و تراکم ، در چندین جلسه جهت اتخاذ تصمیم دقیق کارشناسانه و معقول برگزار خواهد شد .