پدافند غیرعامل به عنوان راهبرد مهم و اساسی مصون سازی و بازدارندگی کشور در مقابل انواع تهدیدات دشمنان و رویکردی مؤثر در حفظ و حراست از دستاوردهای مادی و معنوی نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران برای رسیدن به رشد، پیشرفت، توسعه متوازن و پایدار و یکی از برنامه های امنیت ملی کشور است که از […]

پدافند غیرعامل به عنوان راهبرد مهم و اساسی مصون سازی و بازدارندگی کشور در مقابل انواع تهدیدات دشمنان و رویکردی مؤثر در حفظ و حراست از دستاوردهای مادی و معنوی نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران برای رسیدن به رشد، پیشرفت، توسعه متوازن و پایدار و یکی از برنامه های امنیت ملی کشور است که از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.

در این راستا مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با نگرشی ژرف و دوراندیشی بلند نسبت به تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی و همچنین درک ضرورت های دفاعی کشور، رویکرد و افق جدیدی از پدافند غیرعامل را مطرح و تعریفی باز و موسع از پدافند غیرعامل داشته و بر دائمی بودن، اجرائی و عملیاتی کردن و استمرار آن تأکید دارند.

هفته پدافند غیرعامل در سال ۱۳۹۷با شعار ” پدافند غیر عامل، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی ” مطرح گردیده و از هشتم آبان آغاز و تا ۱۴ آبان ماه ادامه دارد که فرصت ارزشمندی برای فرهنگ سازی و ترویج گفتمان این رویکرد برای مسئولین و شهروندان محترم می باشد.

از تلاش های دست اندرکاران این حوزه امید است با مساعدت و همکاری شایسته مدیران این امر مهم بیش از گذشته در جهت حفظ و حراست و مصون سازی جامعه بسط، گسترش و اجرائی گردد.