دکتر لطفی شهردار طالقان با حضور در سامانه سامد به سوالات همشهریان پاسخ دادند

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، پیرو برنامه ابلاغی استانداری البرز در خصوص حضور مدیران در سامانه ارتباط مستقیم با شهروندان، دکتر لطفی شهردار طالقان روز یکشنبه 14 اسفند با حضور در دفتر سامانه ارتباطات سامد استانداری پاسخگوی شهروندان بودند