زیر ساختهای شهری و توسعه و ساماندهی بافت شهر و محله های شهر به سرعت در حال شکل گیری است، از همکاری و صبوری شهروندان محترم صمیمانه سپاسگزاریم عملیات روکش آسفالت پل قدیمی محله گلینک، خیابان درمانگاه و خیابان ضلع شمالی پل با تلاش واحد عمران شهرداری طالقان پایان پذیرفت

زیر ساختهای شهری و توسعه و ساماندهی بافت شهر و محله های شهر به سرعت در حال شکل گیری است، از همکاری و صبوری شهروندان محترم صمیمانه سپاسگزاریم

عملیات روکش آسفالت پل قدیمی محله گلینک، خیابان درمانگاه و خیابان ضلع شمالی پل با تلاش واحد عمران شهرداری طالقان پایان پذیرفت