به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این نشست، کلیه نیروهای خدمات شهر به بیان مشکلات شخصی و کاری پرداختند و شهردار طالقان پس از شنیدن نقطه نظرات و خواسته های آنان  کلیه درخواستها، پیشنهادات و نظرات آنها را مورد توجه و مدنظر قرار داد. در ادامه مهندس قاسم‌پور ضمن قدردانی از زحمات نیروهای خدمات […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این نشست، کلیه نیروهای خدمات شهر به بیان مشکلات شخصی و کاری پرداختند و شهردار طالقان پس از شنیدن نقطه نظرات و خواسته های آنان  کلیه درخواستها، پیشنهادات و نظرات آنها را مورد توجه و مدنظر قرار داد.

در ادامه مهندس قاسم‌پور ضمن قدردانی از زحمات نیروهای خدمات شهر اظهار داشت : خدمت رسانی افتخار بزرگی است که پروردگار متعال آنرا بر عهده کسانی قرار داده که با عمل خالصانه خویش در مسیر خشنودی و جلب رضایت مردم گام برمیدارند، کار خدمات شهر ،کار پر تلاش، پر زحمت و پر ثوابی است و من به این کار مقدس ارج می نهم.

شهردار طالقان  اضافه کرد: پیشانی کار شهرداری وابسته به زحمات شما است و ما همواره به فکر معیشت، تامین حقوق  و امنیت شغلی شما عزیزان هستیم.

در پایان مهندس قاسمپور با آرزوی موفقیت برای کلیه نیروهای خدمات شهر گفت: انتظار داریم شهر را پاکیزه تر و تمیز تر از گذشته ببینیم و این زحمت تنها به دوش شما نیروهای پرتلاش و زحمتکش قرار دارد.