در واقع شهرداری نهادی عمومی است که همواره ارتقاء رفاه شهروندان و توسعه برابر امکانات را سرلوحه خدمات خود قرار داده تا بتواند به مهمترین هدف خود که کسب رضایت شهروندان و افزایش رفاه عمومی است دست یابد. این خدمات در ابعاد مختلف و وسیعی همچون محیط زیست، بهداشت و سلامت، مدیریت بحران، بهبود نمای […]

در واقع شهرداری نهادی عمومی است که همواره ارتقاء رفاه شهروندان و توسعه برابر امکانات را سرلوحه خدمات خود قرار داده تا بتواند به مهمترین هدف خود که کسب رضایت شهروندان و افزایش رفاه عمومی است دست یابد.

این خدمات در ابعاد مختلف و وسیعی همچون محیط زیست، بهداشت و سلامت، مدیریت بحران، بهبود نمای شهری، ساماندهی و عمران شهر، مدیریت پسماند، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت ایمنی و آتش‌نشانی، مسائل و برنامه‌های فرهنگی اجتماعی و …نمود یافته و نقش موثر و سازنده ای در آسایش و رضایتمندی شهروندان و نیز دستیابی به شهری زنده و پویا ایفا می کند.

در این میان ایجاد یک رابطه دوسویه با شهروندان و استفاده از مشارکت آن ها در اداره امور شهر همواره به عنوان اصلی جدی برای خدمت رسانی بهتر و دستیابی به شاخص های توسعه پایدار مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است و به عبارتی بدون مشارکت شهروندان امکان اداره شهر میسر نخواهد بود.

در نگاه خاص تر به خدمات شهرداری ها نمی توان نقش تعامل بين دستگاهی و فراسازمانی را  براي ارتقاء سطح خدمات به مردم نادیده گرفت چراکه هرچه تعامل بين دستگاه‌ها با مديريت شهري تنگاتنگ و سازنده تر باشد، بدون تردید توسعه و آبادانی شهرها نیز به نحو بهتری محقق خواهد شد.

در پایان برخود لازم می دانم به بهانه فرارسیدن ۱۴ تیرماه که در تقویم رسمی کشور عزیزمان با عنوان روز شهرداری ها و دهیاری ها نامگذاری شده است، از خدمات بی شائبه و شبانه روزی همه کسانی که تلاش می کنند تا با زنده نگه داشتن شهر و حفظ حیات آن لبخند رضایت را بر لب شهروندان بنشانند صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.