قلم مقدمه تکامل است. تکاملی که بر اندیشه‌ها و تجربیات پیشینیان تکیه می‌زند و این تکیه پشت‌گرمی به قلم دارد. زیرا به‌واسطه قلم است که اندیشه‌ها در تاریخ امتداد می‌یابند. این قلم است که با کشیده شدن بر صفحه، تمام تاریخ بشریت را ترسیم می‌کند. «قلم»، حافظ علوم و دانش‏ها، پاسدار افکار انديشمندان، و حتي […]

قلم مقدمه تکامل است. تکاملی که بر اندیشه‌ها و تجربیات پیشینیان تکیه می‌زند و این تکیه پشت‌گرمی به قلم دارد. زیرا به‌واسطه قلم است که اندیشه‌ها در تاریخ امتداد می‌یابند. این قلم است که با کشیده شدن بر صفحه، تمام تاریخ بشریت را ترسیم می‌کند.

«قلم»، حافظ علوم و دانش‏ها، پاسدار افکار انديشمندان، و حتي ارتباط آسمان و زمين نيز از راه لوح و قلم به دست آمد.

چه خوش گفت مولا علی (ع) :خردهاى دانشمندان، در نوک قلم هاى ایشان است.» و این قلم است که فصاحت و بلاغت کلام زیبای مولا را به نمایش می‌گذارد.