به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در نشست تخصصی مدیریت بحران که در دفتر شهردار طالقان برگزار شد دکتر شهبازی مدیرکل مخاطرات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ضمن تشکر از دست اندر کاران مدیریت بحران شهرستان  گفت: رفع مخاطرۀبحران به وجود آمده ،  زیر نظر مشاورین و کارشناسان سازمان زمین شناسی و رعایت اصول حفاظتی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در نشست تخصصی مدیریت بحران که در دفتر شهردار طالقان برگزار شد دکتر شهبازی مدیرکل مخاطرات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ضمن تشکر از دست اندر کاران مدیریت بحران شهرستان  گفت: رفع مخاطرۀبحران به وجود آمده ،  زیر نظر مشاورین و کارشناسان سازمان زمین شناسی و رعایت اصول حفاظتی از خطوط انرژی و آرامش اجتماعی باید در دستور کار مجریان محترم قرار گیرد تا در کمترین زمان ممکن، ایمن ترین معبر را برای شهروندان عزیز طالقان فراهم نماییم.

سپس با حضور در محل رانش زمین در بلوار امام خمینی(ره) از عملیات آواربرداری و محل رانش زمین بازدید کردند.