آتش نشانان شهرداری طالقان جهت مواجهه با خطرات و سوانح احتمالی شب چهار شنبه سوری در سطح شهر به حالت آماده باش در آمدند.

اکیپ های آتش نشانی با هدف کمک به شهروندان عزیز و جلوگیری از خطرات استفاده از مواد منفجره، در دو نقطه از میادین اصلی شهر با کلیه تجهیزات و امکانات اسقرار می یابند تا در نزدیکترین نقطه و در سریع ترین زمان از بروز حوادث جلوگیری نموده و تامین کننده امنیت و آرامش شهروندان در آخرین چهارشنبه سال باشند .