عملیات اطفاء حریق توسط کارشناسان واحد آتش نشانی شهرداری به پرسنل پرتلاش و زحمتکش اداره برق شهرستان طالقان در حیاط این اداره آموزش داده شد

تاکید بر ضرورت استفاده از کپسول آتش نشانی و تشریح نکات مهم در استفاده از کپسول آتش نشانی در مواجهه با حریق از نکات ارائه شده در این آموزش بود