اجرای تبلیغات محیطی به مناسبت فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) . ▪️ نصب بنر ▪️ریسه کشی میادین ▪️اهتزاز پرچم های سیاه

اجرای تبلیغات محیطی به مناسبت فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) .

▪️ نصب بنر
▪️ریسه کشی میادین
▪️اهتزاز پرچم های سیاه