احداث دیوار حائل جهت تعریض و همسطح‌سازی کوچه سیدان ( حمام قدیمی) محله گلینک توسط همکاران واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد

احداث دیوار حائل جهت تعریض و همسطح‌سازی کوچه سیدان ( حمام قدیمی) محله گلینک توسط همکاران واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد