به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، احداث پل موقت بر روی رودخانه محله جزن به جبرئیل آباد  که روز گذشته در اثر سیلاب تخریب شده بود، توسط شهرداری طالقان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، احداث پل موقت بر روی رودخانه محله جزن به جبرئیل آباد  که روز گذشته در اثر سیلاب تخریب شده بود، توسط شهرداری طالقان انجام شد.