نیروهای پر تلاش خدمات شهر بدون وقفه و به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات شهری هستند.

? به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان، فعالیتهای همه روزه نیروهای خدمات شهر شامل پاکسازی و تنظیف معابر، جمع آوری و حمل زباله های مخازن زباله، نمک پاشی و یخ زدایی کوچه های فرعی با جدیت در حال انجام است.

? لازم به ذکر است با توجه به اطلاعیه استانداری البرز در خصوص تعطیلی ادارات در روزهای گذشته، علاوه بر تلاش مستمر سایر نیروهای خدمات رسان، کلیه پرسنل شهرداری با دورکاری در صورت ضرورت آماده ارائه سایر خدمات در حوزه های مربوطه هستند.