به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسمپور اضافه کرد: آمادگی نیروهای فضای سبز جهت گل‌کاری میادین و پارک‌های سطح شهر و رفیوژ بلوار ها با هدف ایجاد چشم‌اندازی مناسب، زیبایی منظر شهری، افزایش شادابی و نشاط عمومی و طراوت بخشیدن به محیط شهری انجام می‌شود. شهردار طالقان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسمپور اضافه کرد: آمادگی نیروهای فضای سبز جهت گل‌کاری میادین و پارک‌های سطح شهر و رفیوژ بلوار ها با هدف ایجاد چشم‌اندازی مناسب، زیبایی منظر شهری، افزایش شادابی و نشاط عمومی و طراوت بخشیدن به محیط شهری انجام می‌شود.

شهردار طالقان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های مناسب و تلاش مضاعف در زمینه تولید گل و گیاه خود کفا شده و نیازهای فضاهای شهری را تامین نماییم .