لازم به ذکر است که تخلیه هرگونه نخاله و زباله در سطح شهر پیگرد قانونی دارد و شهرداری طالقان در این خصوص اقدامات لازم حقوقی را انجام میدهد.

لازم به ذکر است که تخلیه هرگونه نخاله و زباله در سطح شهر پیگرد قانونی دارد و شهرداری طالقان در این خصوص اقدامات لازم حقوقی را انجام میدهد.