اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت یکصد و چهارمین سالروز شهادت دکتر حشمت طالقانی توسط روابط عمومی شهرداری طالقان انجام شد

اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت یکصد و چهارمین سالروز شهادت دکتر حشمت طالقانی توسط روابط عمومی شهرداری طالقان انجام شد