ریاست شورا  حمیرا مقیمی تحصیلات: لیسانس شغل: بازنشسته آموزش و پرورش  نایب رییس شورا، سخنگو و نماینده شورای شهر در شورای شهرستان حامد صادقیان تحصیلات: فوق لیسانس  شغل: معاون اسبق امور عمرانی فرمانداری طالقان ،ناظراداره کل نوسازی مدارس استان البرز خزانه دار و منشی شورا سید ابوالفضل میرسعیدقاضی     شعیب اله فرامرزی سمت: نایب […]

ریاست شورا

 حمیرا مقیمی

تحصیلات: لیسانس

شغل: بازنشسته آموزش و پرورش

 نایب رییس شورا، سخنگو و نماینده شورای شهر در شورای شهرستان

حامد صادقیان

تحصیلات: فوق لیسانس 

شغل: معاون اسبق امور عمرانی فرمانداری طالقان ،ناظراداره کل نوسازی مدارس استان البرز

خزانه دار و منشی شورا

سید ابوالفضل میرسعیدقاضی

 

 

شعیب اله فرامرزی

سمت: نایب رئیس شورای شهر طالقان

شغل: کارمند شهرداری

تحصیلات : لیسانس کامپیوتر

بهروز رجبی

شغل: بازنشسته آموزش و پرورش