خط کشی بلوار شهدای سپاه توسط واحد ترافیک شهرداری طالقان انجام شد.

پروژه ادامه احداث و ساخت بلوار شهدای سپاه پس از خاکبرداری، بازسازی، همسطح سازی، جدول گذاری، دیوار کشی، زیرسازی و آسفالت انجام گرفت و در پایان هر دو باند ورودی و خروجی بلوار خط کشی و علایم گذاری گردید.