جلسه بررسی اجرای پروژه گازرسانی به اهالی خیابان شورا به ریاست مهندس زعیم معاون فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، معاون مهندسی و رئیس اجرای طرح های گازرسانی البرز در فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه ضمن تشکر از زحمات شرکت گاز استان البرز در اجرای طرح های گازرسانی طالقان، آخرین وضعیت اجرای پروژه گاز […]

جلسه بررسی اجرای پروژه گازرسانی به اهالی خیابان شورا به ریاست مهندس زعیم معاون فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، معاون مهندسی و رئیس اجرای طرح های گازرسانی البرز در فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تشکر از زحمات شرکت گاز استان البرز در اجرای طرح های گازرسانی طالقان، آخرین وضعیت اجرای پروژه گاز رسانی به اهالی خیابان شورا بررسی شد.

گفتنی است با اتخاذ تمهیدات لازم توسط حضار جلسه پس از اختصاص زمین مورد نیاز شرکت گاز  جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز، عملیات اجرایی پروژه مذکور آغاز و در زمستان آتی اهالی خیابان موصوف از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.