به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اعضای شورای اسلامی شهر در بازدید از این ستادها ضمن قدردانی و تشکر  از رقابت سالم  و تلاش ارزشمند کاندیداها ، از مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه شهرستان طالقان دعوت به حضور حداکثری در پای صندق های رای نمودند. تا بار دیگر  با خلق حماسه ای  بزرگ […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اعضای شورای اسلامی شهر در بازدید از این ستادها ضمن قدردانی و تشکر  از رقابت سالم  و تلاش ارزشمند کاندیداها ، از مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه شهرستان طالقان دعوت به حضور حداکثری در پای صندق های رای نمودند.

تا بار دیگر  با خلق حماسه ای  بزرگ از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت نمایند.