روابط عمومی شهرداری طالقان / پیگیری و حل مشکلات موجود در محله ها، از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری است که این روزها با جدیت بیشتری از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با بازدید های میدانی از کلیه مناطق حوزه شهری در حال انجام می باشد.شاخص‌ترین برنامه در این زمینه، «نظارت ستادی» است […]

روابط عمومی شهرداری طالقان / پیگیری و حل مشکلات موجود در محله ها، از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری است که این روزها با جدیت بیشتری از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با بازدید های میدانی از کلیه مناطق حوزه شهری در حال انجام می باشد.
شاخص‌ترین برنامه در این زمینه، «نظارت ستادی» است که در آن شهردار و اعضای شورای اسلامی  شهر با حضور در هریک از محله‌ها، از نزدیک با مشکلات آن منطقه آشنا و با برگزاری جلسات مختلف با معتمدین آن مناطق برای حل مشکلات شهروندان محترم تصمیمات لازم را می گیرند .