به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر روز پنجشنبه مورخه ۲  دی ماه ۱۴۰۰ با همراهی تعدادی از اهالی، مطلعین، هیات امنا و صاحب نظران کولج بالا و کولج پایین از وضعیت معابر اصلی و فرعی، پلها، اماکن، انهار،  کوچه ها و سایر  نیازهای عمرانی این محله بازدید به عمل […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر روز پنجشنبه مورخه ۲  دی ماه ۱۴۰۰ با همراهی تعدادی از اهالی، مطلعین، هیات امنا و صاحب نظران کولج بالا و کولج پایین از وضعیت معابر اصلی و فرعی، پلها، اماکن، انهار،  کوچه ها و سایر  نیازهای عمرانی این محله بازدید به عمل آوردند و در دیدار و گفتگویی چهره به چهره پیشنهادات و نظرات شهروندان گرانقدر مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه این بازدید شهردار طالقان دستورات لازم جهت رفع مشکلات موجود را طبق اولویت بندی و فرصت های پیش روی فصل کاری به مسئولان واحدهای عمران و خدمات شهر صادر نمود .