به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید اهالی محله جزن رسیدگی به مهمترین درخواستها و مطالبات محله اعم از: اصلاح طرح تفصیلی، دیوار ساحلی، افزایش بافت شهری، وضعیت پل جبرییل آباد و کمربندی بالا طالقان را با مدیران شهری در میان گذاشته و خواهان همکاری و مساعدت استانی جهت رفع معضلات عدیده و […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید اهالی محله جزن رسیدگی به مهمترین درخواستها و مطالبات محله اعم از: اصلاح طرح تفصیلی، دیوار ساحلی، افزایش بافت شهری، وضعیت پل جبرییل آباد و کمربندی بالا طالقان را با مدیران شهری در میان گذاشته و خواهان همکاری و مساعدت استانی جهت رفع معضلات عدیده و عمده کلیه محلات حوزه شهری شدند، در ادامه این بازدید نسبت به آسفالت تعدادی از معابر، مخلوط ریزی، پاکسازی، اصلاح و لایروبی انهار و کوچه ها، دستورات مقتضی توسط دکتر لطفی به واحدهای ذیربط صادر گردید.