اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در مدرسه شهید بهشتی از این مدرسه بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان جناب آقای شعیب فرامرزی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق سایر اعضای شورا ضمن بازدید از مدرسه شهید رجایی، اقلام و بسته های آموزشی را به دانش آموزان این مدرسه اهدا کردند.