به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار جناب آقای میرحسینی ریاست شورای اسلامی شهر و سایر اعضا به شرح مختصری از فعالیتها و اقدامات مهم شورای دوره پنجم پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار جناب آقای میرحسینی ریاست شورای اسلامی شهر و سایر اعضا به شرح مختصری از فعالیتها و اقدامات مهم شورای دوره پنجم پرداختند.