به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، بنا بر درخواست تعداد زیادی از  دست فروشان و پس از هماهنگی های لازم توسط ستاد مدیریت بیماری کرونا، چهارشنبه بازار بعد از قریب به ۲ سال تعطیلی توسط شهرداری طالقان راه اندازی شد. توجه به معیشت کسبه، نظر به آبی بودن وضعیت کرونا و به شرط رعایت پروتکل […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، بنا بر درخواست تعداد زیادی از  دست فروشان و پس از هماهنگی های لازم توسط ستاد مدیریت بیماری کرونا، چهارشنبه بازار بعد از قریب به ۲ سال تعطیلی توسط شهرداری طالقان راه اندازی شد.

توجه به معیشت کسبه، نظر به آبی بودن وضعیت کرونا و به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی از دلایل  اصلی این اقدام محسوب می گردد.