به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه که اعضاء ستاد بحران شهرستان و مسئولین ادارات اجرایی حضور داشتند با توجه به فرارسیدن فصل سرما و یخبندان، مشکلات و معضلات پیش رو علی الخصوص ذخیره سازی سوخت، تهیه نمک و آمادگی همه دستگاهها در جلوگیری از مشکلات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه که اعضاء ستاد بحران شهرستان و مسئولین ادارات اجرایی حضور داشتند با توجه به فرارسیدن فصل سرما و یخبندان، مشکلات و معضلات پیش رو علی الخصوص ذخیره سازی سوخت، تهیه نمک و آمادگی همه دستگاهها در جلوگیری از مشکلات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.