به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس و معاون اداره شهرسازی طالقان پیرامون موضوعات ذیل در دفتر شورا تشکیل گردید. 1- امکان قرار گرفتن موضوع املاک قولنامه ای و مشاع جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۲ 2- بازگشایی راه‌های فرعی دسترسی بین مزارع در مسیر […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس و معاون اداره شهرسازی طالقان پیرامون موضوعات ذیل در دفتر شورا تشکیل گردید.

1- امکان قرار گرفتن موضوع املاک قولنامه ای و مشاع جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۲
2- بازگشایی راه‌های فرعی دسترسی بین مزارع در مسیر جاده جدید طالقان-هشتگرد
3- بررسی و تبادل نظر در خصوص حریم جاده جدید طالقان-هشتگرد