به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور جناب آقای سید سجاد حسینی نسب معاون فرماندار ، مهندس قاسمپور شهردار و سایر مدیران ادارات ذیربط جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد . در این جلسه اعضای حاضر پیرامون راه های مبارزه با مواد مخدر و ایجاد شرایط […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور جناب آقای سید سجاد حسینی نسب معاون فرماندار ، مهندس قاسمپور شهردار و سایر مدیران ادارات ذیربط جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه اعضای حاضر پیرامون راه های مبارزه با مواد مخدر و ایجاد شرایط مناسب در خصوص راهکارهای آموزشی در مدارس ،مساجد شهر و روستاها و فضاهای مجازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.