در این جلسه اعضای حاضر در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند. مهندس جهانی فرماندار طالقان که مدیریت جلسه را بر عهده داشت از همه کسانیکه ۲۴ ساعته بصورت شبانه روزی چه در نقطه ورودی شهرستان و چه در سطح شهر […]

در این جلسه اعضای حاضر در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندس جهانی فرماندار طالقان که مدیریت جلسه را بر عهده داشت از همه کسانیکه ۲۴ ساعته بصورت شبانه روزی چه در نقطه ورودی شهرستان و چه در سطح شهر و روستاها با گندزدایی و ضدعفونی اماکن ،معابر و ادارات از جان مردم محافظت میکنند تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه این جلسه مهندس گودرزی معاون شهردار طالقان با اشاره به عملیات شبانه روزی شهرداری نسبت به گندزدایی معابر پرتردد و اصلی شهر بیان نمود: علاوه بر گندزدایی معابر و خیابانها توسط ماشین الات سنگین  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری،  اکیپ گندزدایی شهرداری همه روزه  اماکن عمومی شهر مانند پمپ بنزین، پارکها، بازارچه خود اشتغالی، مخازن زباله، پیاده روها، ورودی فروشگاهها، باجه های تلفن و غیره را گندزدایی مینماید و این روند تا پایان یافتن کامل خطر شیوع ویروس کرونا ادامه خواهد یافت.

مهندس گودرزی اضافه کرد: چهارشنبه بازار شهر طالقان در سومین هفته متوالی تعطیل میباشد و شهرداری بمنظور جلوگیری از احتمال انتشار و سرایت ویروس کرونا توسط خریداران ضایعات ، فعالیت این صنف را با وجود ارتباط مستمر آنان با ضایعات و اسکناس تعطیل نمود.

معاون شهردار طالقان ادامه داد: دو عامل مهم باعث تهدید شهروندان در طالقان خواهد شد که ضروریست در این راستا تمهیدات بیشتری اندیشیده شود، اول جمعیت شناوری که بخاطر دور شدن از کانونهای ویروس کرونا به  شهرستان طالقان مسافرت میکنند و دوم رفت و آمد هرروزه کارمندانی است که همه روزه  از سایر شهرها به طالقان در حال تردد هستند.