به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای حاضر در خصوص کنترل و پیشگیری از بیماریهای خاص بویژه کرونا به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. در ادامه این جلسه  مهندس گودرزی پیرامون مستقر نمودن اکیپ بهداشتی در ورودی شهر جهت ضدعفونی کردن مسافران و مهمانان در بدو ورود […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای حاضر در خصوص کنترل و پیشگیری از بیماریهای خاص بویژه کرونا به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

در ادامه این جلسه  مهندس گودرزی پیرامون مستقر نمودن اکیپ بهداشتی در ورودی شهر جهت ضدعفونی کردن مسافران و مهمانان در بدو ورود به طالقان  و همچنین توزیع تراکت های بهداشتی بین مسافران، ادارات، دهیاریها و مردم تاکید نمود.

وی افزود: اطلاع رسانی بموقع و صحیح و جلوگیری از شایعات بی مورد  تاثیرات بسزایی در آرامش عمومی جهت اقدامات مناسب خواهد داشت.

معاون شهردار طالقان اضافه کرد: نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه ها جهت مبارزه با این بیماری و پی گیری مستمر اقدامات صورت گرفته در جلوگیری از شیوع آن موثر و مفید خواهد بود.